Każdy panel jest demontowalny niezależnie.

Numer
katalogowy

KK
45-002

Pobierz
specyfikację

Nasze produkty wykonane są według naszych projektów i dokumentacji lub specyfikacji klienta.